Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu.

Q-LAC

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czym jest zmienność natlenowania mięśni (SmO2) i jak ją badamy?

Zmienność natlenienia mięśni (saturacja tkankowa – SmO2) to stosunek dostarczonego tlenu do danej tkanki (mięśnia) względem konsumpcji tego tlenu w związku z wykonywaną pracą.


Im intensywniej pracują nasze mięśnie tym więcej tlenu zużywają, potrzebują do poprawnego funkcjonowania. Dążąc przez cały czas do zachowania homeostazy (równowagi). W momencie kiedy mięsień zaczyna pracować intensywniej organizm stara się zwięszkoną podażą natlenowanej krwi wyrównać zwiększone zapotrzebowanie.
W momencie kiedy nie jest w stanie tego zrobić ponieważ mięsień pracuje zbyt intensywnie dochodzi do obniżenia natlenowania i zwiększenia m.in. stężenia mleczanu.

 

Technologia NIRS (spekroskopia w bliskiej podczerwieni) poprzez emitowane światło przez diodę nadawczą LED oraz zbieranie emitowanego światła za pomocą detektorów rozstawionych na dwóch długościach analizuje parametry hemoglobiny.
Na kanale 1,5cm gdzie światło wnika płycej oraz na kanale 3cm gdzie światło wnika głębiej w tkanki.

Wyniki zbierane 8 razy na sekundę pozwalają oceniac w czasie rzeczywistym zachodzące zmiany zarówno w płytkich jak i głębokich warstwach tkanki aby otrzymać prawidłowy rezultat przedstawiany w bieżąco w aplikacji.

2. Czym jest Total Hemoglobina (THb)?

Total hemoglobina to całkowita objętość hemoglobiny w badanej tkance (mięśniu).

W naszym przypadku interesuje nas wielkość zmiany tego parametru w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Zmiana wyrażana w procentach “%”. Zmiany wartości na “+” oznaczają wzrost objętności THb, a przeciwne wartości “-” zmniejszenie tego parametru. Analiza zmian THb pozwala nam ocenić wydolność układu krążenia oraz to jak organizm radzi sobie z deficytami tlenu w przypadku zwiększonego wysiłku.

Im wyższy wzrost THb w trakcie treningu tym lepiej, oznacza to, że nasz organizm jest w stanie efektywniej kompensować zwiększone zużycie tlenu poprzez dostarczenie większej jego ilości poprzez natlenowaną krew (z czym związane jest tzw. “pompowanie się mięśni”).

Im dłużej organizm jest w stanie kompensować zwiększone zapotrzebowanie na tlen, tym dłużej utrzymujemy się w stanie homeostazy, a wszelkie progi metaboliczne przekraczamy przy wyższej intensywności.

3. Nie mogę zalogować się do swojego konta.

Poniższe sugestie mogą pomóc Ci zidentyfikować powód:

• Czy po rejestracji konta dokonałeś weryfikacji maila?
• Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
• Sprawdź czy po automatycznym wstawieniu maila ze słownika telefonu, za mailem nie podstawiła się „spacja” co powoduje błędny format wpisanego adresu e-mail.

4. Aplikacja nie znajduje urządzeń przez bluetooth.

Czy po uruchomieniu pierwszy raz aplikacji zezwoliłeś na automatyczne włączanie Bluetooth oraz dostęp do lokalizacji?

Jeżeli nie, włącz Bluetooth oraz lokalizację i uruchom ponownie aplikację.

5. Nie mogę uruchomić treningu.

Na sam początek wykonaj trening INTRO, aby poznać zakres swojego natlenienia. Ten trening opisany jest na naszym kanale na YouTube Q-LAC run.

Jeżeli nie chcesz wykonywać na początek treningu INTRO, uruchom go na kilka sekund, zapisz w pamięci klikająć “SAVE” – wtedy wszystkie tryby będą już dostępne.

6. Jak poprawnie umiejscowić sensor?

Podstawowym umiejscowieniem jest 1/3 wysokości bocznej głowy mięśnia czworogłowego.

Alternatywnym umiejscowieniem jest 1/3 wysokości środkowej głowy mięśnia czworogłowego.

Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji w filmie pod nazwą „5. Poprawne mocowanie + zbieranie referencji”.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję video.

7. Czym jest, ile trwa i jak wykonać referencję?

W trakcie zbierania referencji analizowane są wartości takich parametrów jak (poziom oxy hemoglobiny, deoxy hemoglobiny oraz całkowitej objętości hemoglobiny) w mięśniach w trakcie spoczynku.
Wszelkie zmiany tych parametrów, które są wskazywane w trakcie treningu odnoszone są właśnie do wartości referencyjnych zebranych na początku treningu, dlatego tak istotne jest aby referencja była zebrana zawsze w takim samym stanie mięśni, najlepiej w pełni wypoczętych i zrelaksowanych (nie napiętych).

Trwa dokładnie 30 sekund. W tym czasie warto się nie poruszać, przyjąć luźną pozycję bez napinania mięśni. W trakcie zbierania referencji wartości nie powinny się zmieniać o więcej niż 1-2%. Jeżeli wartości rosną, maleją bądź „falują” o więcej niż 1-2% warto powtórzyć referencję. Może to być związane z pewną pracą jaką wykonały mięśnie przed uruchomieniem pomiaru np. chodzeniem po schodach lub wciąż dążeniu do pełnej restytucji po wykonaniu ćwiczenia.

Więcej na ten temat znajdziesz w instrukcji w filmie pod nazwą „5. Poprawne mocowanie + zbieranie referencji”.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję video.

8. Dlaczego moje strefy wydolnościowe nie są poprawnie wyznaczane i czym jest kalibracja?

Kalibracja polega na skorygowaniu interpretacji zmian przez algorytm.

W przypadku źle wyznaczanych stref intensywności najprawdopodobniej należy dokonać kalibracji, aby strefy były wskazywane odpowiednio.

Jeżeli strefy zmieniają się zbyt późno (przy dużej intensywności wskazania np. zielonej strefy) w trybie “Calibration” należy zwiększyć wartość bazową “6”.
Jeżeli strefy zmieniają się zbyt wcześnie (przy niskiej intensywności wskazania np. czerwonej strefy) w trybie “Calibration” należy zmniejszyć wartość bazową “6”.

Najlepiej wykonać trening kalibracyjny opisany w instrukcji w filmie pod nazwą „Tryb kalibracji algorytmu – wskazówki”.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję video.

Jeżeli nie masz możliwość wykonania pomiaru z krwi, wykonaj trening, gdzie przejdziesz przez niską, średnią i wysoką intensywność. Prześlij go do nas na adres: pomoc@q-lac.pl z hasłowym opisem wykonanego treningu oraz zrzutem ekranu wykonanego treningu z podglądu historycznego. Bardzo pomocna będzie dla nas również orientacyjna informacja o tym przy jakiej intensywności dotychczas przekraczałeś/aś próg mleczanowy.

Na podstawie tych informacji wrócimy do Ciebie z informacją o wartości jaką należy wprowadzić do trybu kalibracji, aby strefy były wyznaczane odpowiednio.

9. W trakcie treningu widzę wzrost wartości zamiast spadek, z jakiego powodu?

• Zwróć uwagę czy w trakcie zbierania 30 sekund referencji wartości % znacząco się nie zmieniały (zmiana>5%). Jeżeli tak to warto zwrócić na to uwagę przy kolejnych treningach.

• Sprawdź czy sensor nie został umieszczony zbyt wysoko lub czy w trakcie pomiaru nie doszło do przemieszczenia się sensora w górę mięśnia.

• Jeżeli problem pojawia się cyklicznie warto rozważyć zmianę umiejscowienia sensora na umiejscowienie alternatywne (patrz wyżej – „Gdzie poprawnie umiejscowić sensor?”).

• Jeśli żadna z powyższych zmian nie przynosi poprawy prosimy o kontakt na adres: pomoc@q-lac.pl.

10. Czy przesunięcie sensora w trakcie treningu ma znacznie?

• Przesunięcie sensora o 0,5-1cm w trakcie treningu poza skrajnymi przypadkami nie ma większego znaczenia.

• Przesunięcie sensora o więcej niż 2-3cm może mieć znaczący wpływ na jakość pomiaru, dlatego tak istotne jest poprawne mocowanie.

11. Czy istotne jest na której nodze umieszczam sensor?

To jak pracują mięśnie w obydwu nogach nigdy nie jest w 100% identyczne. Dlatego dla ze względu na powtarzalność pomiarów zawsze warto realizować treningi z sensorem na tej samej nodze. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe postaraj się umieścić sensor w miejscu odpowiadającym możliwie dokładnie temu samemu umiejscowieniu na drugiej nodze.

12. Nie działa podgląd historyczny treningu.

Treningi, które trwały powyżej 60 minut potrzebują dłuższego wczytywania (kilka do kilkunastu sekund).
Po kliknięciu w dany trening wstrzymaj się z klikaniem w inne elementy na ekranie.
Trening po chwili powinien się wczytać.
Długość wczytywania zależy od długości treningu oraz mocy obliczeniowej urządzenia.

W przypadku dalszych problemów napisz do nas na: pomoc@q-lac.pl

13. Co oznaczają kolory diody na obudowie sensora?

Kolor czerwony: rozładowanie baterii lub inny błąd (software lub hardware) – napisz na pomoc@q-lac.pl

Fioletowy: ładowanie baterii

Zielony: pełne naładowanie baterii oraz połączenia sensora z aplikacją.

Żółty: w trakcie uruchomienia pomiaru wskazuje on moment kalibrowania się mocy sygnału emitowanego światła.

Niebieski: trwający pomiar (emitowanie światła przez diodę pomiarową).

14. Co oznaczają dane wykresy oraz dane przedstawione w aplikacji?

Górny wykres przedstawia zapis przebiegu całego treningu.

Dolny wykres przedstawia zmiany z ostatnich 30 sekund (łatwiejsza ocena trendu zmian).

“Oxy…%” wskazuje poziom natlenienia mięśni (SmO2) podświetlony w kolorze strefy w jakiej aktualnie przebywamy.

“LA…” wskazuje numer strefy w jakiej się znajdujemy (0 – strefa niebieska, 1 – zielona, 2 – żółta, 3 – czerwona, 4 – fioletowa).
W podsumowaniu treningu strefy mają numerację o “1” wyższą tzn. w zakresie od 1 do 5.

został dodany do koszyka. Koszyk