We use information saved using cookies to ensure maximum convenience in using our website.

Q-LAC

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Czym jest zmienność natlenowania mięśni (SmO2) i jak ją badamy?

Zmienność natlenienia mięśni (saturacja tkankowa – SmO2) to stosunek dostarczonego tlenu do danej tkanki (mięśnia) względem konsumpcji tego tlenu w związku z wykonywaną pracą.


Im intensywniej pracują nasze mięśnie tym więcej tlenu zużywają, potrzebują do poprawnego funkcjonowania. Dążąc przez cały czas do zachowania homeostazy (równowagi). W momencie kiedy mięsień zaczyna pracować intensywniej organizm stara się zwięszkoną podażą natlenowanej krwi wyrównać zwiększone zapotrzebowanie.
W momencie kiedy nie jest w stanie tego zrobić ponieważ mięsień pracuje zbyt intensywnie dochodzi do obniżenia natlenowania i zwiększenia m.in. stężenia mleczanu.

 

Technology NIRS (spekroskopia w bliskiej podczerwieni) poprzez emitowane światło przez diodę nadawczą LED oraz zbieranie emitowanego światła za pomocą detektorów rozstawionych na dwóch długościach analizuje parametry hemoglobiny.
Na kanale 1,5cm gdzie światło wnika płycej oraz na kanale 3cm gdzie światło wnika głębiej w tkanki.

Wyniki zbierane 8 razy na sekundę pozwalają oceniac w czasie rzeczywistym zachodzące zmiany zarówno w płytkich jak i głębokich warstwach tkanki aby otrzymać prawidłowy rezultat przedstawiany w bieżąco w aplikacji.

2. Czym jest Total Hemoglobina (THb)?

Total hemoglobina to całkowita objętość hemoglobiny w badanej tkance (mięśniu).

W naszym przypadku interesuje nas wielkość zmiany tego parametru w trakcie wykonywanych ćwiczeń. Zmiana wyrażana w procentach “%”. Zmiany wartości na “+” oznaczają wzrost objętności THb, a przeciwne wartości “-” zmniejszenie tego parametru. Analiza zmian THb pozwala nam ocenić wydolność układu krążenia oraz to jak organizm radzi sobie z deficytami tlenu w przypadku zwiększonego wysiłku.

Im wyższy wzrost THb w trakcie treningu tym lepiej, oznacza to, że nasz organizm jest w stanie efektywniej kompensować zwiększone zużycie tlenu poprzez dostarczenie większej jego ilości poprzez natlenowaną krew (z czym związane jest tzw. “pompowanie się mięśni”).

Im dłużej organizm jest w stanie kompensować zwiększone zapotrzebowanie na tlen, tym dłużej utrzymujemy się w stanie homeostazy, a wszelkie progi metaboliczne przekraczamy przy wyższej intensywności.

3. Nie mogę zalogować się do swojego konta.

The following suggestions can help you identify the reason:

• Czy po rejestracji konta dokonałeś weryfikacji maila?
• Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
• Sprawdź czy po automatycznym wstawieniu maila ze słownika telefonu, za mailem nie podstawiła się „spacja” co powoduje błędny format wpisanego adresu e-mail.

4. Aplikacja nie znajduje urządzeń przez bluetooth.

When you first launched the app, did you allow access to Bluetooth and location information?

Jeżeli nie, włącz Bluetooth and lokalizację i uruchom ponownie aplikację.

5. Nie mogę uruchomić treningu.

To begin with, do the INTRO TRAINING, to know the extent of your oxygenation. This workout is described on our channel on YouTube Q-LAC run.

Jeżeli nie chcesz wykonywać na początek treningu INTRO, uruchom go na kilka sekund, zapisz w pamięci klikająć “SAVE” – wtedy wszystkie tryby będą już dostępne.

6. Jak poprawnie umiejscowić sensor?

Primary placement is 1/3 of the height of the lateral head of the quadriceps.

Alternative placement is 1/3 of the height of the middle head of the quadriceps muscle.

You can find more about this in the instructions in the video called "5. Correct mounting + collecting references".

Click here to see the video instructions.

7. Czym jest, ile trwa i jak wykonać referencję?

W trakcie zbierania referencji analizowane są wartości takich parametrów jak (poziom oxy hemoglobiny, deoxy hemoglobiny oraz całkowitej objętości hemoglobiny) w mięśniach w trakcie spoczynku.
Wszelkie zmiany tych parametrów, które są wskazywane w trakcie treningu odnoszone są właśnie do wartości referencyjnych zebranych na początku treningu, dlatego tak istotne jest aby referencja była zebrana zawsze w takim samym stanie mięśni, najlepiej w pełni wypoczętych i zrelaksowanych (nie napiętych).

Trwa dokładnie 30 sekund. W tym czasie warto się nie poruszać, przyjąć luźną pozycję bez napinania mięśni. W trakcie zbierania referencji wartości nie powinny się zmieniać o więcej niż 1-2%. If the values increase, decrease or "wave" by more than 1-2%, it is worth repeating the reference. Może to być związane z pewną pracą jaką wykonały mięśnie przed uruchomieniem pomiaru np. chodzeniem po schodach lub wciąż dążeniu do pełnej restytucji po wykonaniu ćwiczenia.

You can find more about this in the instructions in the video called "5. Correct mounting + collecting references".

Click here to see the video instructions.

8. Dlaczego moje strefy wydolnościowe nie są poprawnie wyznaczane i czym jest kalibracja?

Kalibracja polega na skorygowaniu interpretacji zmian przez algorytm.

W przypadku źle wyznaczanych stref intensywności najprawdopodobniej należy dokonać a calibration, aby strefy były wskazywane odpowiednio.

Jeżeli strefy zmieniają się zbyt późno (przy dużej intensywności wskazania np. zielonej strefy) w trybie “Calibration” należy zwiększyć wartość bazową “6”.
Jeżeli strefy zmieniają się zbyt wcześnie (przy niskiej intensywności wskazania np. czerwonej strefy) w trybie “Calibration” należy zmniejszyć wartość bazową “6”.

Najlepiej wykonać trening kalibracyjny opisany w instrukcji w filmie pod nazwą „Tryb kalibracji algorytmu – wskazówki”.

Click here to see the video instructions.

If you do not have the opportunity to take a blood measurement, do a workout where you will go through low, medium and high intensity. Send it to us to the following address: pomoc@q-lac.pl with a password description of the training performed and a screenshot of the training from the historical preview. Approximate information about the intensity at which you have exceeded the lactate threshold so far will also be very helpful for us.

Based on this information, we will come back to you with information about the value that should be entered into the calibration mode so that the zones are determined accordingly.

9. W trakcie treningu widzę wzrost wartości zamiast spadek, z jakiego powodu?

• Zwróć uwagę czy w trakcie zbierania 30 sekund referencji wartości % znacząco się nie zmieniały (zmiana>5%). Jeżeli tak to warto zwrócić na to uwagę przy kolejnych treningach.

• Sprawdź czy sensor nie został umieszczony zbyt wysoko lub czy w trakcie pomiaru nie doszło do przemieszczenia się sensora w górę mięśnia.

• Jeżeli problem pojawia się cyklicznie warto rozważyć zmianę umiejscowienia sensora na umiejscowienie alternatywne (patrz wyżej – „Gdzie poprawnie umiejscowić sensor?”).

• Jeśli żadna z powyższych zmian nie przynosi poprawy prosimy o kontakt na adres: pomoc@q-lac.pl.

10. Czy przesunięcie sensora w trakcie treningu ma znacznie?

• Przesunięcie sensora o 0,5-1cm w trakcie treningu poza skrajnymi przypadkami nie ma większego znaczenia.

• Przesunięcie sensora o więcej niż 2-3cm może mieć znaczący wpływ na jakość pomiaru, dlatego tak istotne jest poprawne mocowanie.

11. Czy istotne jest na której nodze umieszczam sensor?

How the muscles work in both legs is never 100% identical. Therefore, for the sake of repeatability of measurements It is always worth doing workouts with a sensor on the same leg. If for some reason this is not possible, try to place the sensor in a place corresponding as exactly as possible to the same location on the other leg.

12. Nie działa podgląd historyczny treningu.

Treningi, które trwały powyżej 60 minut potrzebują dłuższego wczytywania (kilka do kilkunastu sekund).
Po kliknięciu w dany trening wstrzymaj się z klikaniem w inne elementy na ekranie.
Trening po chwili powinien się wczytać.
Długość wczytywania zależy od długości treningu oraz mocy obliczeniowej urządzenia.

W przypadku dalszych problemów napisz do nas na: pomoc@q-lac.pl

13. Co oznaczają kolory diody na obudowie sensora?

Kolor czerwony: rozładowanie baterii lub inny błąd (software lub hardware) – napisz na pomoc@q-lac.pl

Fioletowy: ładowanie baterii

Zielony: pełne naładowanie baterii oraz połączenia sensora z aplikacją.

Żółty: w trakcie uruchomienia pomiaru wskazuje on moment kalibrowania się mocy sygnału emitowanego światła.

Niebieski: trwający pomiar (emitowanie światła przez diodę pomiarową).

14. Co oznaczają dane wykresy oraz dane przedstawione w aplikacji?

Górny wykres przedstawia zapis przebiegu całego treningu.

Dolny wykres przedstawia zmiany z ostatnich 30 sekund (łatwiejsza ocena trendu zmian).

“Oxy…%” wskazuje poziom natlenienia mięśni (SmO2) podświetlony w kolorze strefy w jakiej aktualnie przebywamy.

“LA…” wskazuje numer strefy w jakiej się znajdujemy (0 – strefa niebieska, 1 – zielona, 2 – żółta, 3 – czerwona, 4 – fioletowa).
W podsumowaniu treningu strefy mają numerację o “1” wyższą tzn. w zakresie od 1 do 5.

has been added to the cart. Cart